Inovativnim podjetjem pomagamo pri razvoju strategij za hitro rast, pridobivanju nepovratnih sredstev iz skladov EU, izboljšanju strategij za nastop na trgu ter povečanju tržnega deleža.

“High Performing SME Consulting Program”

Global Disruption izvaja učinkovit program z imenom ‘’High Performing SME Consulting Program’’. Program je namenjen uspešnim, inovativnim podjetjem, ki želijo z razvojem in uvedbo svoje tehnologije povečati svoj vpliv na trgu ter postati v kratkem času prepoznavni na globalnem trgu.

Glede na pretekle izkušnje, imajo podjetja, ki sodelujejo z nami, 400 % več možnosti za pridobitev nepovratnih sredstev iz skladov EU. Prav tako s pomočjo učinkovitih marketinških strategij dosežejo večji vpliv na trgu ter povečajo prodajo za 30 %.

Ekipa

Ustanovitelja in idejni vodji blagovne znamke Global Disruption sta mag. Maja Novak in Kristjan Zemljič.

Kristjan Zemljič je ekspert na področju pridobivanja EU sredstev za razvoj in komercializacijo visoko tehnoloških produktov. S svojim znanjem in dolgoletnimi izkušnjami pomaga malim in srednje velikim podjetjem. Kristjan deluje v različnih industrijah: informacijska tehnologija, napredni materiali in proizvodni procesi, biotehnologija, letalska industrija, energetika, zdravje, izobraževanje.

Mag. Maja Novak je ekspert na področju marketinga. Sodeluje z direktorji oziroma vodji marketinga znotraj inovativnih podjetij v Evropi. S pomočjo vsebinskega in video marketinga jim pomaga pri izboljšanju vidnosti na spletu ter pri povečanju prodaje. Maja pomaga malim in srednje velikim podjetjem vzpostaviti veliko skupnost sledilcev, ki podjetja spremljajo in od njih kupujejo.